Kontakt

RESIN, s.r.o.

Študentská 5

040 01 Košice

 

IČO: 47 531 223

DIČ: 2023941788

 

Bankové spojenie:

TATRA BANKA, a.s.

Č.ú.: 2942013648/1100

IBAN: SK84 1100 0000 0029 4201 3648

BIC: TATRSKBX

           

e-mail: info@sperkyfanfan.sk

telefón: +421 948 689 987